Klantenservice

Verzendbeleid

Goederen worden normaal gesproken op dinsdag en donderdag verzonden, met uitzondering van feestdagen. Uw bestelling wordt de eerstvolgende dinsdag of donderdag na ontvangst van uw betaling verzonden.

Bestellingen worden per koeriersdienst verzonden naar het door u opgegeven adres. Verzend- en trackinginformatie wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

Levering vindt alleen plaats binnen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en vindt normaal gesproken plaats binnen 3-4 dagen vanaf de datum van verzending.

Buitenlandse belastingen en heffingen

Als u zich niet in het Verenigd Koninkrijk of Nederland bevindt, hebben wij geen kennis van en geen verantwoordelijkheid voor de wetten in uw land.

U bent verantwoordelijk voor de aankoop van goederen die u wettig kunt importeren en voor de betaling van invoerrechten en belastingen van welke aard dan ook die in uw land worden geheven.

Product garantie

Voor de coMra Palm bedraagt ​​de apparaatgarantie 18 maanden.

Op de Delta apparaten bedraagt ​​de Apparaatgarantie 2 jaar.

Als er een defect of storing is in uw apparaat, moet u ons per e-mail op support@comra-therapy.nl op de hoogte stellen van het probleem, waarbij u precies specificeert welke goederen en wanneer gekocht, en volledige details van het defect geeft.

Wanneer u defecte goederen retourneert, dient u een briefje bij te voegen waarop duidelijk de fout wordt vermeld en wanneer deze is ontstaan ​​of ontstaan.

Wij behouden ons echter het recht voor om door u geretourneerde apparaten te inspecteren. Er wordt duidelijk vermeld en begrepen dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor apparaten die gekneusd zijn, op de grond zijn gevallen, in de buurt van warmtebronnen zijn geplaatst of die op enigerlei wijze zijn gevallen en onderhevig zijn geweest aan misbruik of verkeerd gebruik. In al deze gevallen wordt schade als gevolg van misbruik of misbruik van apparaten niet gedekt door de garantie.

Als we het erover eens zijn dat de Goederen gebrekkig zijn, zullen we: de kosten van het retourvervoer terugbetalen; de Goederen naar eigen keuze repareren of vervangen.

Geeft terug

We accepteren geen retourzendingen, tenzij er op het moment van aankoop een defect aan uw apparaat zat, of we hebben afgesproken dat u het apparaat kunt retourneren.

Voordat u uw apparaat in gebruik neemt, dient u de instructies aandachtig te lezen en te controleren of u het correct hebt gemonteerd en aan alle bepalingen met betrekking tot de stroomvoorziening, stekkers en stopcontacten heeft voldaan.

Het is uw verantwoordelijkheid om de gebruiksaanwijzing en de downloadbare gebruikershandleiding door te nemen voordat u een apparaat probeert te gebruiken.

Mocht u in de documentatie iets tegenkomen dat voor u niet duidelijk is, dan dient u ons om opheldering te vragen.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid en u ontheft ons duidelijk van alle aansprakelijkheid, in het geval dat u enige schade veroorzaakt aan uzelf of aan derden als gevolg van het niet naleven van de bepalingen van de Gebruiksaanwijzing of de Gebruikershandleiding.